880-01 Ulakam camūka ūṭakaṅkaḷai eppaṭi māṟṟiyirukkiṟatu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elisabetta Costa, Nell Haynes, Tom McDonald, Daniel Miller, Rǡzvan Nicolescu, Jolynna Sinanan, Juliano Spyer, Shriram Venkatraman, Xinyuan Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1787354920

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: Laṇṭaṉ : UCL Press, 2019

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxvi, 386 pages : illustrations (colour))

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 198535

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH