Phổ cộng - hưởng - từ hạt nhân.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 538.362

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Phổ cộng hưởng từ hạt nhân;

DÃY KỆ
5D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 538.362
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn