Introduction to the UCSD p-SYSTEM
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  089588061X

Ký hiệu phân loại: 001.6425 Knowledge

Thông tin xuất bản: USA :Sybex, 1982, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


I. Basic conceptsII. An excursion into the systemIII. The filerIV. The editorV. Creating short pascal programsVI. Preparing large pascal programs.

UCSD (máy tính)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 001.642


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH