Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục - Đào tạo .

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.59707

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 1300 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
10B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  344.070
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn