Active Media Technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9789812383433

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New Jersey :World Scientific, 2003,

Mô tả vật lý: 519 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Artificial intelligence -- Congresses.; Computer graphics -- Congresses.; Multimedia systems -- Congresses.; User interfaces (Computer systems) -- Congresses.; Đồ họa máy tính -- Hội nghị.; Hệ thống đa phương tiện -- Hội nghị.; Trí tuệ nhân tạo -- Hội nghị.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
1B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH