Active Media Technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9789812383433

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New Jersey :World Scientific, 2003,

Mô tả vật lý: 519 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 19966
1. Artificial intelligence
  - Congresses.; Computer graphics
  - Congresses.; Multimedia systems
  - Congresses.; User interfaces (Computer systems)
  - Congresses.; Đồ họa máy tính
  - Hội nghị.; Hệ thống đa phương tiện
  - Hội nghị.; Trí tuệ nhân tạo
  - Hội nghị.1. Artificial intelligence
  - Congresses.
2. Computer graphics
  - Congresses.
3. Multimedia systems
  - Congresses.
4. User interfaces (Computer systems)
  - Congresses.
5. Đồ họa máy tính
  - Hội nghị.
6. Hệ thống đa phương tiện
  - Hội nghị.
7. Trí tuệ nhân tạo
  - Hội nghị.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH