The Identification of Dark Matter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vitaly Kudryavtsev, Neil J. C Spooner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812382375

Ký hiệu phân loại: 523.1126 The universe, galaxies, quasars

Thông tin xuất bản: New york : World Scientific, 2003

Mô tả vật lý: 660 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 19994

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17F
Sai Gon Campus
5E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 523.112
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH