Progress in Nonequilibrium Green's Functions II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9789812382719

Ký hiệu phân loại: 530

Thông tin xuất bản: New Jersey :World Scientific, 2003,

Mô tả vật lý: 533 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Green’s functions ; Congresses;

DÃY KỆ
18B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5F
*Ký hiệu xếp giá:  530
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn