Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI-XVIII) : Chuyên luận Văn học

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Việt Tuyền

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 895.922 Literatures of East and Southeast Asia Sino-Tibetan literatures

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2020

Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 200614

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.922
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH