Impossible Minds : My Neurons, My Consciousness
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Igor Aleksander, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781860940309

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London :Imperial College Press, 1996,

Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Aitifficial inteligence-- Consciousness-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH