Business Math Handbook and Study Guide to Accompany : Practical Business Math Procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey Slater

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072967226

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2006

Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 20101

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.015
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH