A Study of Cultural Interaction and Linguistic Contact : Approaching Chinese Linguistics from the Periphery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783737006996

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Goettingen :Vandenhoeck & Ruprecht, 2017,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


This study is an attempt to reorient the field of Chinese linguistics from the perspective of the new field of cultural interaction studies. The author, approaching Chinese linguistics from the periphery, examines such topics as the spread of Western learning and linguistic contact and Westerners' study of Chinese: He studies materials produced by Western missionaries and Ryukyuan materials to show the validity and usefulness of Chinese linguistics in the field of cultural interaction studies. In addition, he looks at cultural interaction through illustrations.

linguistics -- bicssc; General-- Language Arts & Disciplines-- Linguistics-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH