Angelic Troublemakers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781501306730

Ký hiệu phân loại: 335.830973 Other systems

Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic, 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (224 p.)

Ngôn ngữ:


As part of the Contemporary Anarchist Studies series, Angelic Troublemakers investigates religious and philosophical sources of modern American anarchism.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH