Automatic Reconstruction of Textured 3D Models
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783866448056

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Karlsruhe :KIT Scientific Publishing , 2014,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (IX, 158 p. p.)

Ngôn ngữ:

ID: 201437
Three dimensional modeling and visualization of environments is an increasingly important problem. This work addresses the problem of automatic 3D reconstruction and we present a system for unsupervised reconstruction of textured 3D models in the context of modeling indoor environments. We present solutions to all aspects of the modeling process and an integrated system for the automatic creation of large scale 3D models.
Robotik Rekonstruktion Modellierung Registering SLAMRobotics Reconstruction Modeling Registration SLAM
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH