Calculus : Early Transcendental Functions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0072869534

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2007, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 1376 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH