Algebra 1 : Integration Applications Connections. Volume One

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Collins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028253337

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1998

Mô tả vật lý: 862 tr. ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 20167

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
5C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH