Thiết kế máy thủy lực tự động dập nóng đầu thép từ đường kính þ 7 - þ11 trong công nghệ sản xuất trụ điện bêtông tiền áp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH