Environmental Networks and Social Movement Theory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781472544490

Ký hiệu phân loại: 363.7050941 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London :Bloomsbury Academic, 2013,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (256 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 202686
Based on detailed empirical research, this is a penetrating analysis of the state of the environmental movement.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH