New Realism and Contemporary Philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregor Kroupa, Jure Simoniti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350101791

Ký hiệu phân loại: 149.2 Realism

Thông tin xuất bản: London ; New York : Bloomsbury Academic, 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (256 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 202899

A focused philosophical investigation from the most active scholars of new realism, this collection advances the current debate in continental realism by applying its theories to the central themes in contemporary philosophy.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH