Norbert Elias and Modern Sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781780933405

Ký hiệu phân loại: 301.092 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic, 2012,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (224 p.)

Ngôn ngữ:


This book endeavours to bring the sociology of Elias to a new and wider audience through offering accessible explanations of some of his key ideas.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH