Integrated methodology for production related risk management of vehicle electronics (IMPROVE)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  3866440111

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Karlsruhe :KIT Scientific Publishing, 2006,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (XIV, 176 p. p.)

Ngôn ngữ:


This scientific work is designated to provide an innovative and integrated conceptional approach to improve the assembly quality of automotive electronics. This is achieved by the reduction and elimination of production related risks of automotive electronics and the implementation of a sustainable solution process. The focus is the development and implementation of an integrated technical risk management approach for automotive electronics throughout the vehicle life cycle and the vehicle production planning process.

Fallbasiertes Schließen-- Methodologie-- Produktgestaltung / Standardisierung-- Risikomanagement-- Wissensmanagement-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH