Mapping and Localization in Urban Environments Using Cameras

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henning Lategahn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3731501350

ISBN: KSP/1000037227

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2013

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (VIII, 116 p. p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 204080

In this work we present a system to fully automatically create a highly accurate visual feature map from image data aquired from within a moving vehicle. Moreover, a system for high precision self localization is presented. Furthermore, we present a method to automatically learn a visual descriptor. The map relative self localization is centimeter accurate and allows autonomous driving.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH