Market engineering. A structured design process for electronic markets
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783866440654

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing 2007,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (X, 280 p. p.)

Ngôn ngữ:


In this book, the author provides a complete process for electronic markets design together with the required en-gineering methods. As such the book is unique applying tech-niques from engineering design to modern Information Systems and Economics. Mr. Neumann succeeds in presenting a generic but coherent approach that is an indispensable aid in designing markets.
Elektronische Märkte
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH