Sapientiae immarcessibilis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9789061866206

Ký hiệu phân loại: 282.092 Roman Catholic Church

Thông tin xuất bản: Leuven, Belgium :Leuven University Press, 1994,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (vi-330 p.)

Ngôn ngữ:


The University of Louvain (Leuven) was founded by Pope Martin V (1417. 1431) with his bull Sapientie Immarcessibilis (Sacrosanct Wisdom) on December 9, 1425, at the request of the city of Louvain, Johannes IV of Burgundy, Duke of Brabant, and the collegial chapter of St. Peter in Louvain.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH