Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Hồng Thi, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2009,

Mô tả vật lý: 43 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:

ID: 20435


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH