Nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Siêu Thanh và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty CP tại Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2009, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH