Behaviour of Electromagnetic Waves in Different Media and Structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ali Akdagli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9535160199

Ký hiệu phân loại: 851 Italian poetry

Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen, 2011

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (456 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 207178

This comprehensive volume thoroughly covers wave propagation behaviors and computational techniques for electromagnetic waves in different complex media. The chapter authors describe powerful and sophisticated analytic and numerical methods to solve their specific electromagnetic problems for complex media and geometries as well. This book will be of interest to electromagnetics and microwave engineers, physicists and scientists.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH