Emerging Pollutants in the Environment : Current and Further Implications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcelo L Larramendy, Sonia Soloneski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9535154044

Ký hiệu phân loại: 363.73 Pollution

Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen, 2015

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (240 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 207582

This edited book, Emerging Pollutants in the Environment Current and Further Implications, includes overviews by significant researchers on the topic of emerging pollutants toxicology, which covers the hazardous effects of common emerging xenobiotics employed in our every day anthropogenic activities. We hope that this book will meet the expectations and needs of all those who are interested in the negative implications of several emerging pollutants on living species.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH