The Role of Technology in Education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fahriye Altlnay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1789858624

Ký hiệu phân loại: 371.33 Teaching aids, equipment, materials

Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen, 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (116 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 207754

This book has three sections on the role of technology in education. The first section covers the merits of online learning and environment. The second section of the book gives insight on new technologies in learning and teaching. The third section of the book underlines the importance of new tendencies for the technology in education. I have a firm belief that readers can find great insights on the role of technology in education from different reflections and research.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH