Counseling and Therapy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon George Taukeni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1838811006

Ký hiệu phân loại: 158.3 Counseling and interviewing

Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen, 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (122 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 208023

This book, Counselling and Therapy, aims to equip students, life skills teachers, counselors, psychologists, academics, and other health practitioners with the most practical counselling and therapy basic skills, different counselling approaches, and problem-based techniques to address psychosocial problems. In this edition of Counselling and Therapy the following contents were covered: Definitions of counselling and therapy Counselling principles and theories Gender-based violence Self-efficacy and self-esteem Basic counselling communication skills
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH