Human resource management for events : managing the event workforce
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0750666985

Ký hiệu phân loại: 394.20683 Special occasions

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Butterworth-Heinemann, 2007.,

Mô tả vật lý: 272p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Personnel management-- Special events -- Management

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH