Innovative marketing communications : strategies for the events industry
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0750663618 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA :Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005.,

Mô tả vật lý: xxi, 322 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Special events -- Management.; Special events -- Marketing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH