Event risk management and safety
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471401684 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: New York :J. Wiley, 2002.,

Mô tả vật lý: xvi, 272 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Anniversaries and Special Events.-- Disaster Planning.-- Emergencies.-- Risk management.-- Risk Management.-- Special events -- Management.; Safety.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH