Corporate event project management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471402400 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: New York :Wiley, 2002.,

Mô tả vật lý: xvi, 285 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Special events -- Management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH