Event project management : principles, technology and innovation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mohamed Salama, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781911635758

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Wolvercote, Oxford :Goodfellow Publishers Ltd, 2021,

Mô tả vật lý: 289p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Special events--Management-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH