Organising a conference : how to plan and run an outstanding and successful event
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Pauline Appleby, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781848030824

Ký hiệu phân loại: 658.456 Conduct of meetings

Thông tin xuất bản: Oxford :How To Books, 2007, 3rd ed

Mô tả vật lý: 145p. ; , cm

Ngôn ngữ:

ID: 209299


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH