Festival and events management : an international arts and culture perspective
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781417507764

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Oxford :Elsevier, 2004,

Mô tả vật lý: 441p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH