Webster's new world College dictionary
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0028603346

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: USA :[knxb], 1996, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 1574 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Anh ngữ -- Từ điển,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
14C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 423


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH