Bảng quang báo dùng cho sân bóng đá
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Kim Ngọc, ,

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


96DT.

Điện tử -- Bảng quang báo-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH