Evolutionary Algorithms in Intelligent Systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfredo Milani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3039436125

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2020

Mô tả vật lý: 144

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 210560

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH