Evolutionary Computation & Swarm Intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fabio Caraffini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3039434558

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2020

Mô tả vật lý: 286

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 210606

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH