OLAP Solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erik Thomsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471400300

Ký hiệu phân loại: 658.40380285 Executive management

Thông tin xuất bản: Wiley Computer Pub. , 2002

Mô tả vật lý: 661

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21083

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH