My Numbers, My Friends

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paulo Ribenboim,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387989110

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: Springer , 2000,

Mô tả vật lý: 375

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Number Theory,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn