Calculus with Complex Numbers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John B, Reade,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0415308461

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis , 2003,

Mô tả vật lý: 100

Ngôn ngữ:


Calculus/Numbers, Complex-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH