A Concise Introduction to the Theory of Numbers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Alan Baker,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press , 1984,

Mô tả vật lý: 95

Ngôn ngữ:

Môn học:


Number Theory,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn