Automorphic Forms, Representations, and L-Functions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0821814354

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: American Mathematical Society , 1979,

Mô tả vật lý: 0

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn