A Course in Number Theory and Cryptography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Neal Koblitz,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag , 1994,

Mô tả vật lý: 235

Ngôn ngữ:

Môn học:


Number Theory/Cryptography,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn