Calculus on Manifolds
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Spivak,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780805390216

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: W.A. :Benjamin, Inc. , 1965,

Mô tả vật lý: 144p.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH