Computer Science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. Glenn Brookshear

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Pearson Addison Wesley , 2007

Mô tả vật lý: 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 21160


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH