Arithmetic Theory of Elliptic Curves

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.73

Thông tin xuất bản: Springer , 1999,

Mô tả vật lý: 260

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Curves, Elliptic - Congresses,

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn