Modern Differential Geometry for Physicists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris J Isham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9810235550

Ký hiệu phân loại: 516.36 Differential and integral geometry

Thông tin xuất bản: World Scientific , 1999

Mô tả vật lý: 289

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 21216

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH